Lĩnh vực hoạt động

Tường tận thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng dự án

Đất đai khu vực trống diện tích lớn ở khu vực lân cận thành phố là nơi màu mỡ để các chủ đầu tư thực hiện các dự án cho thuê nhà xưởng và xây dựng quy hoạch đất.  Trình tự thực hiện thủ tục xin phép xây dựng ở trường hợp này mang lại hiệu quả khi quá trình sử dụng chính đáng được đẩy nhanh.