Lĩnh vực hoạt động

Hoàn tất hồ sơ cấp phép xây dựng trên khu đất hỗn hợp

Dự án nhà đất sau khi bỏ quy hoạch treo, thì chuyển qua hình thức đất hỗn hợp khiến cho quyền lợi và lợi ích của người dân cũng bị ảnh hưởng. Vậy trong trường hợp này người dân có thể xin cấp giấy phép xây dựng được không?. 

Trong bài viết này, dich vu xin phep xay dung đề cập đến các vấn đề cốt lõi mà chủ nhà đất, nhà đầu tư cần tìm hiểu. 

Dựa theo khoản 2 điều 49 Luật đất đai 2013 quy định: 

“Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực thiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

Do vậy, chủ nhà ở hoặc chủ đầu tư vướng phải trường hợp trên có thể nhanh chóng hoàn tất cho mìn thủ tục cấp phép xây dựng có thời hạn theo quy định rõ ràng tại khoản 1, Điều 94 của Luật xây dựng 2014. Khi hết thời hạn mà kế hoạch dự án chưa được triển khai thì bạn có thể xin gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn. 

Bên cạnh đó, để đề nghị cấp xin phép xây dựng thì chủ đầu tư, chủ nhà ở phải cam kết tự phá dỡ công trình ngay khi đã hết thời hạn đã được ghi nhận trong giấy phép xây dựng có thời hạn. Tuân thủ quy định đã được xét duyệt và quy ước cam kết cụ thể trong đó, ngược lại nếu không tự tháo dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá bỏ. 

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện thu hồi đất để thực hiện quy hoạch sau thời hạn 03 năm,  mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không thực hiện hoặc công bố điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi diện tích đất thì chủ đầu tư, chủ nhà đất sẽ không bị hạn chế quyền xây dựng trên diện tích đất đó. 

Khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất thì chủ đầu tư, chủ nhà đất sẽ đủ điều kiện được bồi thường nếu khu đất đã có giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.”

Theo đó, tính chất của trường hợp đất đai thuộc diện quy hoạch dự án trước khi triển khai luôn phức tạp và trở thành nỗi trăn trở lớn đối với chủ nhà đất. Đánh giá tùy thuộc mỗi trường hợp mà bạn sẽ cần một dịch vụ xin phép xây dựng chuyên nghiệp, uy tín hỗ trợ đắc lực trong quá trình thực hiện đầy đủ hồ sơ xin cấp phép.  

Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và đo đạc Điền Trung là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp về lĩnh vực xây dựng, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển bền vững vì lợi ích khách hàng mở rộng dịch vụ xin phép xây dựng. Mục tiêu cung cấp đến quý khách hàng quy trình thủ tục nhanh gọn, sắc bén với kết quả tối ưu, đẩy nhanh tiến độ và hợp thức hóa hồ sơ địa chính với cơ quan có thẩm quyền. 

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline: 0903.99.4040 .Sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng 

 

 

top