Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn quyền lợi nhà đất nằm trong khu quy hoạch treo

Vấn đề quy hoạch treo là điểm nóng bất cập thường xuyên diễn ra nhất là tại các thành phố lớn hiện nay. Người dân có phần đất nằm trên dự án ngóng đợi chính quyền xin cấp các thủ tục chứng nhận quyền sử dụng, mua bán nhà đất,… Nếu vậy thì quá lãng phí thời gian và tiền bạc của người dân trong khi chờ đợi chính quyền thành phố triển khai. 

Dich vu xin phep xay dung xin đưa ra các điều tư vấn nhằm hỗ trợ các bạn đề ra hướng giải quyết thích hợp và hoàn tất thủ tục pháp lý đúng quy định. 

 Về vấn đề quy hoạch treo
 
Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.
 
Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.” 
 
Tuy nhiên, nếu cơ quan có thẩm quyền không hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất thì luật không có quy định được điều chỉnh tối đa bao nhiêu lần. Do đó, nếu kế hoạch sử dụng đất vẫn tiếp tục được điều chỉnh định kỳ trong thời gian như trên, việc điều chỉnh vẫn được công bố thì gia đình không thể chuyển mục đích sử dụng đất. Mặc dù vậy, nếu gia đình bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp thì có thể chuyển nhượng mảnh đất này lấy vốn đầu tư làm ăn.
 
Trường hợp gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu kế hoạch sử dụng khu đất đó đã bị hủy bỏ hoặc bị điều chỉnh nhưng việc điều chỉnh chưa được công bố thì gia đình bạn có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện (căn cứ Điều 49 Luật Đất đai 2013) rồi sau đó làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng.

Trường hợp gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà kế hoạch sử dụng đất trước đây đã được điều chỉnh và việc điều chỉnh đã được công bố thì gia đình bạn không có quyền chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng cho người khác.
 
Về vấn đề đền bù
 
Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định gia đình bạn có thể được bồi thường nếu đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, cụ thể là gia đình sẽ được bồi thường nếu thuộc trường hợp:
 
– Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc xin phép xây dựng để xây dựng nhà ở. 
 
– Có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này (trường hợp này được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp).

Trên đây là nội dung tư vấn tóm lược của dịch vụ xin phép xây dựng của Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và đo đạc Điền Trung về vấn đề: Tư vấn quyền lợi khi hoàn tất thủ tục pháp lý nhà đất bị quy hoạch treo. 

Nếu còn vướng mắc hoặc chưa rõ về nội dung, quy trình và hình thức hoàn tất hồ sơ pháp lý hay cần tư vấn hỗ trợ trực tiếp hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline: 0903.99.4040, để được giải đáp kịp thời vấn đề của bạn.

top